Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

od do